TERMA DAN SYARAT PERADUAN RR BELI DAN MENANG

RR BELI DAN MENANG dianjurkan oleh Rizman Ruzaini Creations Sdn. Bhd. Peraduan RR BELI DAN MENANG bermula dari 18 Mac 2023 sehingga 18 Mei 2023 di platform Instagram sahaja.

1. CARA PENYERTAAN

a) Untuk melayakkan anda menyertai Peraduan ini, peserta perlu mengikuti langkah- langkah di bawah ini dalam tempoh peraduan berlangsung.

i) Beli dan gayakan baju raya dari koleksi raya RR 2023, RR Luxe 2023 dan Rizman Ruzaini Red 2023 sahaja dan kongsi gambar/reels/video di platform Instagram anda dan lengkapkan slogan "Saya memilih untuk Raikan Raya Saya bersama Rizman Ruzaini kerana.... berserta hashtag #RRBELIDANMENANG #RRRAYA2023 di ruangan kapsyen dan TAG Instagram Rizman Ruzaini.

ii) Minimum pembelian bernilai RM500 dan ke atas dalam satu resit dan simpan resit rasmi sebagai bukti pembelian. Pembelian boleh dibuat di mana-mana platform jualan Rizman Ruzaini.

iii) Resit pembelian perlu dikemukakan sekiranya anda dipilih sebagai pemenang.

iv) Gambar/reels/video yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang dan akan diumumkan pada 20 Mei 2023 / 30 Syawal.

 2. SYARAT KELAYAKAN

a) Peraduan ini terbuka kepada semua Warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia dan berumur 18 tahun dan ke atas sahaja.

b) Penganjur mempunyai hak mutlak untuk membatalkan mana-mana penyertaan tanpa perlu mengemukakan apa-apa sebab dan alasan.

c) Dengan menyertai Peraduan ini, peserta dianggap telah menyemak, membaca dan menerima Terma dan Syarat peraduan ini.

 

Dengan mengambil bahagian dalam peraduan ini, pelanggan juga bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan, pemindahan dan pemprosesan lain data peribadi yang diberikan, termasuk nama, butiran hubungan, alamat, maklumat pembelian oleh Rizman Ruzaini untuk tujuan yang berkaitan dengan peraduan menurut semua undang-undang perlindungan data peribadi yang terpakai di Malaysia, termasuk Data Peribadi Akta Perlindungan 2010. Rizman Ruzaini akan menggunakan dan memproses data peribadi yang diberikan untuk tujuan berkaitan secara langsung yang sah untuk menjalankan Peraduan ini tetapi tidak terhad kepada tujuan acara promosi, pengiklanan, pemasaran dan sebarang urusan pentadbiran bagi memudahkan pengurusan dan penganjuran peraduan ini. Data peribadi yang diberikan mungkin dipanjangkan dengan dikongsi dan/atau dipindahkan kepada pasukan Rizman Ruzaini dan kepada mana-mana sekutu luar pesisirnya atau kumpulan syarikat serta penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang lain untuk tujuan memudahkan dan membantu Rizman Ruzaini berdasarkan tujuan sama yang dinyatakan di atas. Apabila Rizman Ruzaini mendedahkan dan/atau memindahkan data peribadi tersebut kepada pihak ketiga atau luar Malaysia, Rizman Ruzaini akan memastikan langkah keselamatan yang sewajarnya diambil. Rizman Ruzaini akan mengekalkan data peribadi yang disediakan untuk Peraduan ini tidak lebih daripada keperluan tujuan Peraduan, melainkan lanjutan tempoh pengekalan diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Jika Pelanggan membantah pemprosesan data peribadi untuk tujuan yang dinyatakan di sini, pelanggan ini tidak layak untuk menyertai Peraduan ini.